Inwentaryzacje powykonawcze

Inwentaryzacje powykonawcze

Inwentaryzacja powykonawcza jest to niezbędna procedura do odbioru obiektu w Nadzorze Budowlanym. Wykonujemy ją po zakończeniu prac budowlanych (np. domki jednorodzinne), lub przed zasypaniem (sieci uzbrojenia terenu). Wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają inwentaryzacji – a ta wykonywana jest przez  uprawnionego geodetę.

Jak wygląda przebieg prac?

  1. Przyjmujemy zlecenie – potrzebny będzie projekt.
  2. Zgłaszamy „robotę” geodezyjną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
  3. Uzyskujemy potrzebne dokumenty z PODGiK.
  4. Pomiar w terenie.
  5. Kompletujemy dokumentację w postaci operatu pomiarowego i przekazujemy go do PODGiK.
  6. Przekazanie map z inwentaryzacji inwestorowi po nadaniu im klauzul w PODGiK

Jak długo to trwa?

Budynek –  od dwóch tygodni do miesiąca.

Sieci infrastruktury technicznej – zależy od wielkości zadania

Podział nieruchomości