Klasyfikacja gruntów

Klasyfikacja gruntów

Wykonujemy również usługi związane z klasyfikacją gruntów. Dziedzina ta polega na określeniu klasy gruntów rolnych i leśnych. Potrzeba wykonania klasyfikacji gruntów zachodzi w przypadku zmiany sposobu użytkowania, występowania braku określenia klasy, zalesienia gruntów rolnych, bądź też weryfikacji istniejących zapisów w ewidencji gruntów z rzeczywistością. Konkretne przypadki przeanalizujemy podczas rozmowy telefonicznej pod numerem 609 41 67 57.