Klasyfikacja gruntów

Klasyfikacja gruntów

Jednym z obszarów usług, jakie świadczy nasza firma geodezyjna, jest klasyfikacja gruntów. Do wykonania takiego zlecenia niezbędna jest wiedza z dziedziny gleboznawstwa, która pozwala ustalić cechy genetyczne gleby oraz jej przydatność produkcyjną.

Realizacja zleceń polega na określeniu klasy bonitacyjnej gruntów rolnych i leśnych. Podstawę prawną stanowi dla niej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Zawiera ono między innymi tabelę klas.

Klasyfikacja gruntów wymaga przeprowadzenia prac terenowych, a następnie sporządzenia dokumentacji technicznej. Zlecenie wykonywane jest na potrzeby osób fizycznych oraz firm i instytucji.

Potrzeba wykonania klasyfikacji gruntów zachodzi w przypadku zmiany sposobu użytkowania, występowania braku określenia klasy, zalesienia gruntów rolnych, bądź też weryfikacji istniejących zapisów w ewidencji gruntów z rzeczywistością. Konkretne przypadki przeanalizujemy podczas rozmowy telefonicznej pod numerem 609 41 67 57.