Mapy do celów planistycznych

Mapa do celów planistycznych jest wykorzystywana do opracowywania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego przez planistów zajmujących się takimi zadaniami z reguły na zlecenie urzędów gmin.

Pozostałe czynności związane z przygotowaniem map do celów planistycznych to:

 

 • geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze (naniesienie na mapy wybudowanych obiektów), 
 • klasyfikacja gruntów, 
 • podział nieruchomości, 
 • wznowienie granic nieruchomości (odszukanie w terenie przebiegu granic np. przed postawieniem nowego ogrodzenia), 
 • wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, 
 • rozgraniczenia nieruchomości, 
 • kompleksowa obsługa inwestycji, 
 • sprawdzanie pionowości słupów, kominów itp., 
 • pomiary osiadań i przemieszczeń obiektów budowlanych, 
 • pomiary powierzchni np. zasiewów, upraw, 
 • pomiary objętości mas ziemnych, 
 • prace nietypowe, 
 • wektoryzacja rastrów (przekształcenie rastra w wektor w pliku .dwg), 
 • doradztwo w procesie ubiegania się o pozwolenie na budowę, budowy i odbioru końcowego.