Mapy do celów planistycznych

Mapy do celów planistycznych

Mapa do celów planistycznych jest wykorzystywana do opracowywania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego przez planistów zajmujących się takimi zadaniami z reguły na zlecenie urzędów gmin.

Pozostałe czynności związane z przygotowaniem map do celów planistycznych to:

 

 • Inwentaryzacje powykonawcze (naniesienie na mapy wybudowanych obiektów)
 • Podziały nieruchomości
 • Wznowienie granic nieruchomości (odszukanie w terenie przebiegu granic np. przed postawieniem nowego ogrodzenia)
 • Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
 • Rozgraniczenia nieruchomości
 • Kompleksowa obsługa inwestycji
 • Sprawdzanie pionowości słupów, kominów itp.
 • Pomiary osiadań i przemieszczeń obiektów budowlanych
 • Pomiary powierzchni np. zasiewów, upraw
 • Pomiary objętości mas ziemnych
 • Prace nietypowe
 • KLASYFIKACJA GRUNTÓW
 • Wektoryzacja rastrów (przekształcenie rastra w wektor w pliku .dwg)
 • Doradztwo w procesie ubiegania się o pozwolenie na budowę, budowy i odbioru końcowego