Mapy do celów projektowych

Mapy do celów projektowych  (potocznie wtórniki)

Do uzyskania pozwolenia na budowę potrzebna będzie mapa do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000. W zależności od potrzeb wykonuje się ją w formie papierowej lub na kalce. Wtórniki przygotowujemy również jako mapy rastrowe (raster mapy zasadniczej odpowiednio przygotowany i zredagowany oraz umieszczony we właściwym miejscu – na właściwych współrzędnych w układzie współrzędnych obowiązującym w danym powiecie, mieście, gminie – format .dwg), lub najbardziej zaawansowane – mapy wektorowe (cyfrowe w formacie .dwg ).

Jak wygląda przebieg prac?

  1. Zlecenie pracy (potrzebne będą dane określające położenie działki takie jak: jej numer, numer lub nazwa obrębu, a najlepiej załącznik graficzny z zaznaczonym zakresem opracowania)
  2. My zgłaszamy „robotę” geodezyjną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  3. Wykonujemy pomiar w terenie
  4. Kompletujemy operat pomiarowy (zbiór dokumentów technicznych) i przekazujemy go do kontroli w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (kontrola powinna trwać zgodnie z przepisami do 6 dni roboczych)

Na czas, w jakim powstaje mapa do celów projektowych, wpływają: wielkość opracowywanego terenu oraz sprawne działanie administracji (PODGiK) w danym powiecie.