Pozostałe

Pozostałe usługi geodezyjne i informacje

Firma Geodezja Piotr Chojnacki od początku swojej działalności świadczy szeroko rozumiane usługi geodezyjne dla osób prywatnych i firm. Oferta obejmuje zarówno typowe, najczęściej powierzane zlecenia, jak również pomiary geodezyjne, podział nieruchomości czy klasyfikację gruntów, a także inne prace specjalistyczne. Wśród naszych usług znajdują się:

 

 • rozgraniczenia nieruchomości,
 • kompleksowa obsługa inwestycji,
 • sprawdzanie pionowości słupów, kominów itp.,
 • pomiary osiadań i przemieszczeń obiektów budowlanych
 • pomiary powierzchni np. zasiewów, upraw,
 • pomiary objętości mas ziemnych,
 • prace nietypowe,
 • wektoryzacja rastrów (przekształcenie rastra w wektor w pliku .dwg),
 • doradztwo w procesie ubiegania się o pozwolenie na budowę, budowy i odbioru końcowego.

 

Etapy budowy domu

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy:

Jeżeli gmina posiada plan miejscowy, składamy wniosek w wydziale planowania przestrzennego o wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.

Jeśli nie ma planu miejscowego, w tym samym miejscu składamy wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Do złożenia wniosku przygotowujemy:

 • mapę do celów opiniodawczych (do nabycia w PODGiK),
 • informację od dostarczycieli mediów o możliwości wykonania przyłączy (prąd, woda, kanalizacja).

Projekt domu:

Kupujemy projekt gotowy np. w Internecie lub zamawiamy projekt indywidualny u architekta (Chętnie polecimy sprawdzonych architektów). Architekt dokonuje też adaptacji projektu do warunków miejscowych – niezbędna mu w tym celu będzie mapa do celów projektowych, którą zamawiacie Państwo u nas.

Pozwolenie na budowę:

Pozwolenie na budowę wydaje Wydział Budownictwa przy Starostwie Powiatowym. Do wniosku załączamy:

 • projekt budowlany z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami (cztery egzemplarze),
 • decyzję o warunkach zabudowy (lub wypis i wyrys z planu miejscowego),
 • oświadczenie o prawie do dysponowania działką na cele budowane (te wszystkie dokumenty pomoże skompletować architekt).

Teraz budujemy:

Zamiar rozpoczęcia budowy należy zgłosić w starostwie powiatowym na minimum 7 dni przed jej rozpoczęciem. Konieczne jest zaświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową.

Należy zaopatrzyć się w dziennik budowy i tablicę informacyjną, a prace budowlane rozpocząć od wytyczenia budynku przez geodetę, który dokona pierwszego wpisu do dziennika budowy

Kończymy budowę:

Zakończenie budowy zgłaszamy w Starostwie na 14 dni przed wprowadzeniem się do nowego domu. Przedstawiamy:

 • protokoły odbioru dostawców mediów,
 • oświadczenie kierownika budowy stwierdzające wykonanie budynku zgodnie z projektem,
 • dziennik budowy,
 • inwentaryzację powykonawczą budynku z przyłączami, którą zamówią Państwo u nas.

 

W razie pytań prosimy o kontakt.