Wznowienie granic nieruchomości

Wznowienie granic nieruchomości

(odszukanie w terenie przebiegu granic np. przed postawieniem nowego ogrodzenia)

Kiedy najczęściej korzysta się z tego typu usługi?

Najczęściej wtedy gdy planujemy ogrodzić naszą działkę a nie mamy pewności co do przebiegu jej granic. Ogólnie – wtedy gdy znajomość dokładnego położenia punktów granicznych w terenie jest nam do czegoś potrzebna.

Geodeta wykonujący takie zlecenie musi mieć odpowiednie uprawnienia: „rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych”.

Aby dokonać wznowienia granic geodeta dogłębnie bada i analizuje dostępną w archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentację dotyczącą granic podlegających wznowieniu.

W sytuacji, gdy istnieje spór między sąsiadami (spór graniczny), może się okazać konieczne przeprowadzenie procedury rozgraniczenia nieruchomości.

Czas wykonania zlecenia zależy od wielkości nieruchomości, ilości punktów granicznych do wznowienia i jakości dokumentacji archiwalnej dotyczącej tych granic.