Inwentaryzacje powykonawcze

Inwentaryzacja powykonawcza to procedura, która jest niezbędna do odbioru obiektu w Nadzorze Budowlanym. Wykonujemy ją po zakończeniu prac budowlanych (np. domki jednorodzinne) lub przed zasypaniem (sieci uzbrojenia terenu). Wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają inwentaryzacji – a tę wykonuje uprawniony geodeta. Pyrzyce, Choszczno, Stargard oraz inne miejscowości w województwie zachodniopomorskim to obszar, na którym realizujemy takie zlecenia.

inwentaryzacja powykonawcza

Jak wygląda przebieg prac?

  1. Przyjmujemy zlecenie – potrzebny będzie projekt.
  2. Zgłaszamy „robotę” geodezyjną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
  3. Uzyskujemy potrzebne dokumenty z PODGiK.
  4. Wykonujemy pomiary geodezyjne w terenie.
  5. Kompletujemy dokumentację w postaci operatu pomiarowego i przekazujemy go do PODGiK.
  6. Mapy z inwentaryzacji – po nadaniu im klauzul w PODGiK – przekazujemy inwestorowi.

Jak długo to trwa?

Inwentaryzacja powykonawcza budynku – od dwóch tygodni do miesiąca.

Inwentaryzacja powykonawcza sieci infrastruktury technicznej – zależy od wielkości zadania.