Obsługa inwestycji w Stargardzie i inne usługi geodezyjne

Firma Geodezja Piotr Chojnacki od początku swojej działalności świadczy szeroko rozumiane usługi z dziedziny geodezji. Oferta obejmuje zarówno typowe, najczęściej wybierane zlecenia, takie jak pomiary, podział czy klasyfikacja gruntów, a także inne prace specjalistyczne. Naszą specjalnością jest też geodezyjna obsługa inwestycji, którą oferujemy osobom prywatnym i firmom. Wśród usług dodatkowych, jakie oferuje nasze biuro, znajdują się:  

 • rozgraniczenia nieruchomości, 
 • kompleksowa geodezyjna obsługa inwestycji, 
 • sprawdzanie pionowości słupów, kominów itp., 
 • pomiary osiadań i przemieszczeń obiektów budowlanych, 
 • pomiary powierzchni np. zasiewów, upraw, 
 • pomiary objętości mas ziemnych, 
 • prace nietypowe, 
 • wektoryzacja rastrów (przekształcenie rastra w wektor w pliku .dwg), 
 • doradztwo w procesie ubiegania się o pozwolenie na budowę, budowy i odbioru końcowego. 

przyrząd do wytyczania terenu

Na czym polega geodezyjna obsługa inwestycji? 

Jedną z usług, jaką oferujemy naszym klientom, jest geodezyjna obsługa inwestycji. Jest ona wymagana w przypadku budowy większości typów obiektów, począwszy od budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i przemysłowego, przez drogi i infrastrukturę komunikacyjną, po urządzenia techniczne i instalacje podziemne czy wodne. Oferowana przez nasze biuro obsługa inwestycji w Stargardzie. Pyrzycach, Choszcznie oraz całym województwie zachodniopomorskim polega na realizacji wszelkich prac geodezyjnych od pierwszego do ostatniego etapu budowy. Wykonujemy wstępne pomiary i tyczenie obiektów, umieszczamy znaki geodezyjne, sporządzamy mapy i dokumentację. Obsługa geodezyjna obejmuje również badania przemieszczeń i odkształceń gruntów. 

 

Etapy budowy domu

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy:

Jeżeli gmina posiada plan miejscowy, składamy wniosek w wydziale planowania przestrzennego o wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.

Jeśli nie ma planu miejscowego, w tym samym miejscu składamy wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Do złożenia wniosku przygotowujemy:

 • mapę do celów opiniodawczych (do nabycia w PODGiK),
 • informację od dostarczycieli mediów o możliwości wykonania przyłączy (prąd, woda, kanalizacja).

Projekt domu:

Kupujemy projekt gotowy np. w Internecie lub zamawiamy projekt indywidualny u architekta (Chętnie polecimy sprawdzonych architektów). Architekt dokonuje też adaptacji projektu do warunków miejscowych – niezbędna mu w tym celu będzie mapa do celów projektowych, którą zamawiacie Państwo u nas.

Pozwolenie na budowę:

Pozwolenie na budowę wydaje Wydział Budownictwa przy Starostwie Powiatowym. Do wniosku załączamy:

 • projekt budowlany z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami (cztery egzemplarze),
 • decyzję o warunkach zabudowy (lub wypis i wyrys z planu miejscowego),
 • oświadczenie o prawie do dysponowania działką na cele budowane (te wszystkie dokumenty pomoże skompletować architekt).

Teraz budujemy:

Zamiar rozpoczęcia budowy należy zgłosić w starostwie powiatowym na minimum 7 dni przed jej rozpoczęciem. Konieczne jest zaświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową.

Należy zaopatrzyć się w dziennik budowy i tablicę informacyjną, a prace budowlane rozpocząć od wytyczenia budynku przez geodetę, który dokona pierwszego wpisu do dziennika budowy

Kończymy budowę:

Zakończenie budowy zgłaszamy w Starostwie na 14 dni przed wprowadzeniem się do nowego domu. Przedstawiamy:

 • protokoły odbioru dostawców mediów,
 • oświadczenie kierownika budowy stwierdzające wykonanie budynku zgodnie z projektem,
 • dziennik budowy,
 • inwentaryzację powykonawczą budynku z przyłączami, którą zamówią Państwo u nas.

 

W razie pytań prosimy o kontakt.