Mapy do celów planistycznych

Mapa do celów planistycznych jest wykorzystywana do opracowywania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego przez planistów zajmujących się takimi zadaniami z reguły na zlecenie urzędów gmin.

mapa planistyczna