Mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000, określana też przez specjalistów jako wtórnik, jest jednym z dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. W zależności od potrzeb wykonuje się ją w formie papierowej lub na kalce. Wtórnik przygotowujemy również jako mapę rastrową (raster mapy zasadniczej odpowiednio przygotowany i zredagowany oraz umieszczony we właściwym miejscu – na właściwych współrzędnych w układzie współrzędnych obowiązującym w danym powiecie, mieście, gminie – format .dwg), lub najbardziej zaawansowaną mapę wektorową (cyfrową, w formacie .dwg).

mapa projektowa

Jak powstaje wtórnik, czyli mapa do celów projektowych?

Na czas, w jakim powstaje mapa do celów projektowych (wtórnik), wpływają wielkość opracowywanego terenu oraz sprawne działanie administracji (PODGiK) w danym powiecie. Zlecenia realizujemy dla klientów ze Stargardu, Choszczna, Pyrzyc i całego woj. zachodniopomorskiego.

  1. Zlecenie pracy (potrzebne będą dane określające położenie działki takie jak: jej numer, numer lub nazwa obrębu, a najlepiej załącznik graficzny z zaznaczonym zakresem opracowania). 
  2. My zgłaszamy „robotę” geodezyjną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
  3. Wykonujemy pomiar w terenie. 
  4. Kompletujemy operat pomiarowy (zbiór dokumentów technicznych) i przekazujemy go do kontroli w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (kontrola powinna trwać zgodnie z przepisami do 6 dni roboczych).